Organisation

Der bruges rigtig mange frivillige ressourcer på at planlægge og gennemføre et danmarksmesterskab. Nedenfor finder du organisationen, der står bag, 

Og det er vigtigt at understrege at mange andre mennesker også bidrager aktivt for at kunne afvikle et mesterskab.

Arrangør: Ballonklub Fyn

Kontakt: Line Visby Hansen (Ballonklub Fyn), mobil: 53542703, email: ballonklubfyn@gmail.com

Bjarne Jensen (Ballonklub Fyn) – Tlf. 53642171

Arrangørens ansvar er at sørge for alle store og små praktiske opgaver i forbindelse med afvikling af danmarksmesterskaberne. 

Derudover har arrangøren ansvaret for kommunikation med presse og publikum.

Stævneledelse (vil løbende blive opdateret):

Stævneleder: Jan Andersen

Vicestævneleder:

Chefscorer:

Målområdeleder:

Målområdeleder:

Stævneledelsens ansvar er alle aspekter i den sportslige afvikling af danmarksmesterskaberne – f.eks. udskrive konkurrencer og score resultaterne.

Jury

Juryen har det overordnede ansvar for at reglerne bliver overholdt. I praksis betyder det at de er en slags ”højesteret” hvis der er situationer, hvor en deltager og stævnelederen ikke kan opnå enighed.